Tổng quan về tập đoàn DuPont Danisco

 21/12/2020  Đăng bởi: Nguyễn Linh Phương

DuPont de Nemours, Inc., thường được gọi là DuPont, một công ty Mỹ. Được thành lập bởi sự sáp nhập của 2 công ty Dow Chemical và DuPont sau đó tách ra làm 3 công ty nhỏ với trọng tâm là: nông nghiệp, khoa học vật liệu và các sản phẩm đặc biệt

 

 

 

  •   Tập đoàn DuPont Danisco có truyền thống 98 năm với mạng lưới toàn cầu tại 46 quốc gia, 16% thị trường thực phẩm và sinh học toàn cầu

  • Sở hữu 32 Viện nghiên cứu chuyên môn trên trên toàn TG, 58 cơ sở nuôi cấy vi khuẩn axit lactic của riêng mình
  • Hơn 200 thử nghiệm lâm sàng liên quan đến vi khuẩn lactic axit quốc tế

  • Hơn 70 tài liệu thử nghiệm lâm sàng của con người
  • Sở hữu nhiều luận văn SCI