𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝐃𝐄𝐀𝐋 𝐇𝐎𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 - SELIP Việt Nam

 28/03/2022  Đăng bởi: Tòa Cầu 2bu

𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝐃𝐄𝐀𝐋 𝐇𝐎𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 - SELIP Vit Nam

PHẦN QUÀ LÊN TỚI 1.400.000 VNĐ

  • Mua 1 hp Men vi sinh Selip TNG - 1 Kem dưỡng và ty da chết cho chân MIIN FOOT CREAM (TR GIÁ 245.000Đ)
  • Mua 2 hp Men vi sinh Selip TNG - 1 Nước hoa vùng kín The Secret Blossom-Perfume Oil 5ml + 1 Gel dưỡng m vùng kín + 1 Kem dưỡng và ty da chết cho chân MIIN FOOT CREAM (TR GIÁ 1.015.000Đ)
  • Mua 3 hp Men vi sinh Selip TNG - 1 Nước hoa vùng kín The Secret Blossom-Perfume Oil 5ml + 1 Gel dưỡng m vùng kín + 1 Kem dưỡng và ty da chết cho chân MIIN FOOT CREAM + Lăn Tr Mui Và Côn Trùng Đốt AVK Amuldy-S 50ml - Hàn Quc + 1 Xt Chng Mui Và Côn Trùng Đốt AVK Amuldy-S 60ml (TR GIÁ 1.180.000Đ)

Chương trình áp dng đặt hàng trên :

Thi gian áp dng t ngày 25/03 đến hết ngày 10/04

NHANH TAY RINH DEAL HOT CH CÓ TI SELIP Vit Nam