Men vi sinh Selip có phải là một vi khuẩn axit lactic?

 22/12/2020  Đăng bởi: Nguyễn Linh Phương

Probiotic dùng để chỉ các vi khuẩn axit lactic có lợi giúp duy trì sức khỏe khi sống trong cơ thể con người trong số các vi khuẩn axit lactic. Năm 2002, WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) và FAO (Tổ chức Lương thực Thế giới) đã công bố rằng Bifidobacterium và Lactobacillus là các chất sinh học chính trong hệ vi sinh vật đường ruột. Trong men vi sinh Selip của chúng tôi, chúng tôi đã thêm 4 loại Lactobacillus và 3 loại Bifidobacterium. Tất nhiên, nó là một vi khuẩn axit lactic.

Viết bình luận của bạn: