Master Thắng

 06/12/2020  Đăng bởi: Nguyễn Linh Phương

Mẹ mình hồi tháng 2 đi xét nghiệm dạ dày nồng độ PH đạt mức khá nghiêm trọng nhưng tình cờ chỉ sau vài tháng dùng MEN VI SINH SELIP của Hàn Quốc mẹ mình có đi khám lại và tiến triển khá tốt